Selecteer een pagina

Privacy 

Opvoeden is Teamsport begrijpt dat je je persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij  zorgvuldig om met deze informatie. De online academie opvoeden is Teamsport houdt zich aan de Algemene  verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen.  In deze verklaring legt Opvoeden is Teamsport! uit welke gegevens wij van jou nodig hebben en waarvoor wij ze  gebruiken. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van opvoeden is Teamsport! Wees  je er dus van bewust dat opvoeden is Teamsport niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele  genoemde andere organisaties op de Online Academie opvoeden is Teamsport! 

Persoonsgegevens die de online academie opvoeden is Teamsport! verzamelt 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de dienst waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de trainingen en overige informatie die je geeft.
 • Eventuele resultaten en of je de trainingen hebt afgerond.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de online academie Opvoeden is Teamsport verwerkt Opvoeden is Teamsport verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten,  tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk  toestemming hebt gegeven. 

Gebruik van jouw gegevens 

Opvoeden is Teamsport! gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Registratie en administratieve afhandeling van het door jou gekozen traject
 • Verzorging van de door jou gekozen online trainingen.
 • Analyses uitvoeren zodat Opvoeden is Teamsport zijn dienstverlening kan verbeteren. Advies geven over een te volgen training.
 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting 

 • Opvoeden is Teamsport anonimiseert de persoonsgegevens die gebruikt worden voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt Opvoeden is Teamsport samen met externe dienstverleners, zoals trainers en hulpverleners. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw traject. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens  doorgeven aan andere partijen. 
 • Tot slot, het kan zijn dat Opvoeden is Teamsport door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Opvoeden is Teamsport deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. 

Nieuwsbrief en abonneebestand 

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles  wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Opvoeden is Teamsport alleen toe aan zijn lijst met  abonnees als jij hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden  en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens 

 • Opvoeden is Teamsport beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Opvoeden is Teamsport bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het  belang van het verbeteren van zijn diensten kan Opvoeden is Teamsport jouw gegevens langer  bewaren, maar in dat geval zal Opvoeden is Teamsport de gegevens altijd anonimiseren. 

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen 

 • Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij Opvoeden is Teamsport een dienst afneemt, kun je op jouw “Mijn instellingen”-pagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. 
 • Daarnaast kun je Opvoeden is Teamsport vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat Opvoeden is Teamsport jouw gegevens beperkt gebruikt. Wij kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken. 

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Opvoeden is Teamsport reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt  laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer wij volgens de wet jouw  gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zal Opvoeden is Teamsport jou dit laten weten en aangeven op welk  eerstvolgende moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen. 

De content van de academie 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden,  alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website en academie te laten  functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site en academie zijn gebruikt , zijn  beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,  op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische  applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste  verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.  

Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden  ontleend. 

Klacht 

Opvoeden is Teamsport wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de  privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de  volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de academie geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de academie als bezoeker wordt herkend. Het  is dan mogelijk om onze website op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze academie:  

 • Functionele cookies: zoals sessie-en login cookies voor het bijhouden van sessie-en  inloginformatie 
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze  website/academie op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en  onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter  afstemmen op de behoefte van de bezoekers van de website/academie. We kunnen niet zien  wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

 • Geen overige cookies 

Wanneer je de online academie Opvoeden is Teamsport bezoekt kunnen cookies afkomstig van de  verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype,  nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en post/cookies?qa=cookies